Lista modułów


Wszystkie produkty (z wyjątkiem wersji podstawowej Yosemite Server Backup) posiadają w cenie nielimitowaną ilość modułów.

Bare Metal Disaster Recovery - umożliwia odtworzenie w jednym kroku kompletnego systemu (system operacyjny, aplikacje, dane użytkownika, stan systemu) bezpośrednio z nośnika kopii zapasowej.

Microsoft Exchange Agent - umożliwia archiwizację w locie (w trybie online) danych serwera Microsoft Exchange. Wykonuje pełne i przyrostowe kopie zapasowe poszczególnych grup magazynów przechowywanych danych. Automatycznie usuwa pliki logów. Obsługuje archiwizację i odtworzenie serwera Microsoft Exchange od wersji 2000 w górę.

Microsoft SQL Server Agent - umożliwia archiwizację w locie (w trybie online) danych serwera Microsoft SQL Server. Wykonuje pełne i przyrostowe kopie zapasowe z możliwością wyboru poszczególnych baz danych. Automatycznie usuwa dzienniki transakcji. Oferuje archiwizację i odtworzenie serwera Microsoft SQL Server od wersji 7 w górę.

Disk to Disk to Any (D2D2NE). Umożliwia stworzenie hierarchicznej struktury backupu z wykorzystaniem wirtualnych biblioteki oraz fizycznych urządzeń archiwizujących jak również stworzenie polityk automatycznego przenoszenia danych pomiędzy poszczególnymi poziomami hierarchii. Polityki najrzadziej używanych plików (LRU- Least Recently Used) pozwalają na automatyczne przeniesienie danych o niższym priorytecie do następnego poziomu w hierarchii składowania (np. z dysku na nośnik optyczny lub taśmę). Polityka powielania umożliwia automatyczne zdublowanie archiwizacji do wymienionych miejsc. Technologia bezpiecznego kasowania umożliwia całkowite wymazanie danych z nośnika pierwotnego.

Tape Library Expansion zapewnia wsparcie dla wielodyskowych, zautomatyzowanych bibliotek taśmowych.

Yosemite Server Backup licencjonowana jest w czterech wariantach:

Yosemite Server Backup
Yosemite Server Backup SBS/EBS
Yosemite Server Backup PLUS
Yosemite Server Backup Unlimited


Powered by YourWeb